Spoznaj ELSA ekipo za študijsko leto 2020/21

PREDSEDNICA

Lucija TACER

Predsednica ELSA Ljubljana

ADMINISTRACIJA

Ambrož KORLJAN

Direktor za področje

administracije

Špela POLANC

Direktorica za področje

administracije

Hana JERAK

Generalna Sekretarka

AKADEMSKE AKTIVNOSTI

Lučka ZALETEL

Podpredsednica

za akademske aktivnosti

Ana Maja KRALJ

Direktorica za področje

akademskih aktivnosti

Ivan POKORN

Direktor za področje

akademskih aktivnosti

STEP PRAKSE

Žana ŽABNIKAR

Podpredsednica

za STEP prakse

Eva LOGAR

Direktorica za STEP prakse

Mark JERŠIČ

Direktor za STEP prakse

MARKETING

Iza SENČAR

Podpredsednica za

marketing

Brina HOČEVAR

Direktorica za področje

marketinga

Gal VEBER

Direktor za področje

marketinga

SEMINARJI IN KONFERENCE

Eva JENKO

Podpredsednica

za seminarje in konference

Lucija KOLAR

Direktorica za področje

seminarjev in konferenc

Eva ŽNIDARŠIČ

Direktorica za področje

seminarjev in konferenc

BLAGAJNIK

Ana Maja KRALJ

Blagajničarka