Spoznaj ELSA ekipo za študijsko leto 2021/22

PREDSEDNICA

Iza SENČAR

Predsednica ELSA Ljubljana

ADMINISTRACIJA

Ambrož KORLJAN

Generalni sekretar

AKADEMSKE AKTIVNOSTI

Žana LAPAJNE

Podpredsednica

za akademske aktivnosti

STEP PRAKSE

Eva LOGAR

Podpredsednica

za STEP prakse

MARKETING

Gal VEBER

Podpredsednik za

marketing

SEMINARJI IN KONFERENCE

Mark JERŠIČ

Podpredsednik

za seminarje in konference

BLAGAJNIK

Ana Maja KRALJ

Blagajničarka