PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV

17. junij  I  24.junij  I  4. julij
ob 18.00 uri preko platforme Zoom

17. JUNIJ

CIVILNO MEDICINSKO PRAVO

PRAVNO RAZISKOVANJE IN PISANJE

PRAVO MIGRACIJ IN AZILA

STATISTIČNE METODE DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA

VOLILNO IN PARLAMENTARNO PRAVO

ZGODOVINA EVROPSKIH CIVILNIH KODIFIKACIJ

EVROPSKO PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC

IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE KAZENSKEGA PRAVA

IZVRŠILNO KAZENSKO PRAVO

MEDNARODNO IN EVROPSKO DELOVNO PRAVO

24. JUNIJ

BANČNIŠTVO, ZAVAROVALNIŠTVO IN FINANČNI TRGI

GOSPODARSKO KAZENSKO PRAVO

PRAVO REGULIRANIH SEKTORJEV

UVOD V PRIMERJALNO PRAVO

ARBITRAŽNO PRAVO IN ARS

EVROPSKO ZASEBNO PRAVO

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

INSOLVENČNO PRAVO

POSTOPEK REŠEVANJA DELOVNIH IN SOCIALNIH SPOROV

4. JULIJ

DIPLOMATSKO IN KONZULARNO PRAVO

PRAVO MORJA

PRAVO O PREKRŠKIH

UPRAVNE INSTITUCIJE

TUJA PRAVNA TERMINOLOGIJA - ANGLEŠČINA

TUJA PRAVNA TERMINOLOGIJA - FRANCOŠČINA

TUJA PRAVNA TERMINOLOGIJA - NEMŠČINA

TUJA PRAVNA TERMINOLOGIJA - ITALIJANŠČINA

Obrazec za prijavo

Prijavnine na dogodek ni.

Prijavnine na dogodek ni.

Ime in priimek

Elektronski naslov

Vaša prijava je uspešno oddana.

Preverite obvezna polja.