top of page

Akademske aktivnosti

ELSA Law Review

Naša krovna organizacija ELSA International v okviru akademskih aktivnosti izdaja svoj lasten ELSA Law Review. Gre za strokovno publikacijo, v kateri so objavljeni prispevki študentov prava, že zaposlenih pravnikov ter akademikov. V njej objavljeni prispevki izpolnjujejo najvišje standarde akademske kakovosti.

Če vas zanima pravno pisanje, je to lahko prava priložnost za vas, da izurite svoje veščine v njem in si prek tega omogočite tudi mednarodno objavo svojega izdelka!


Za več informacij si oglejte elsa.org/law-review in se potegujte za sodelovanje pri projektu!

ELSA Legal Research Group

ELSA Legal Research Group (LRG) oziroma raziskovalna skupina je ekipa študentov prava in/ali mladih pravnikov, ki izvajajo raziskavo na področju vsakokratno določene pravne tematike. ELSA tako na mednarodni, nacionalni ali lokalni ravni izvaja več raziskovalnih projektov, ki se osredotočajo na razvoj akademskih veščin študentov prava in mladih pravnikov ter prispevajo k pravnemu izobraževanju v Evropi. Sodelujoči si znatno izboljšajo sposobnost pravnega raziskovanja in pisanja v angleščini ter dobijo priložnost objave v mednarodni publikaciji oziroma predstavitve svojega dela na konferencah.

V letu 2015 je v sodelovanju s Svetom Evrope potekala raziskava na temo socialnih pravic. Kakšen vpljiv je nanje imela gospodarska kriza? ELSA člani so tematiko raziskovali v kar 28 evropskih državah, rezultati pa so bili objavljeni v ‘Final Publication of the Legal Research Group on Social Rights’ in si jih lahko ogledate tukaj.

Julija 2016 pa je izšlo enako obsežno zaključno poročilo ELSA LRG na temo svobode izražanja in varstva novinarskih virov, dostopno na tej povezavi.

ELSA Moot Court tekmovanja

Tekmovanja potekajo tako na mednarodni ravni, kot tudi v organizaciji nekaterih nacionalnih in lokalnih skupin. ELSA International organizira dve tovrstni tekmovanji, kot tekmovalci pa se ju lahko udeležijo vsi ELSA člani.


Tekmovanje EMC2 je simuliran postopek reševanja sporov Svetovne trgovinske organizacije (STO). Ekipe preučujejo fiktiven primer in oblikujejo pisne vloge strank v postopku ter so za tem dodeljene enemu od petih regionalnih tekmovanj v Ameriki, azijsko-pacifiškem območju, Evropi ali Afriki. Najboljši študenti se uvrstijo v finale na sedežu STO v Ženevi in dobijo priložnost ustvarjanja poklicne kariere v mednarodnem gospodarskem pravu.


Udeleženci tega tekmovanja pridobijo praktične izkušnje, ki se lahko primerjajo zgolj s sodelovanjem v pravem postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu, kjer tudi poteka finalni del tekmovanja. Nagrada za zmagovalno ekipo je praksa pri tem sodišču.

Imaš vprašanja? Kontaktiraj ekipo za akademske aktivnosti.

27f47497-852b-48ca-a6dd-12c0693e50f1.JPG

liza KOVAČ

Podpredsednica za področje

akademskih aktivnosti

bottom of page