Kaj je ELSA?

ELSA je nepolitično, neprofitno, mednarodno usmerjeno združenje, katerega namen je omogočati članom širše razumevanje kulturne raznolikosti ter neposredno pridobivanje pomembnih mednarodnih izkušenj ob spoznavanju tujih pravnih sistemov in poslovnih praks. Kot dodatek učnim načrtom univerz, ELSA pomaga svojim članom pri pripravi njihove karierne prihodnosti ter vstopu v poklicno življenje, še posebej v primeru dela v mednarodnem okolju. Več o ELSA si lahko preberete na elsa.org.

ELSA Ljubljana svojim članom ponuja različne akademske in druge strokovne dogodke ter projekte, ki študentom prava in mladim pravnikom omogočajo pridobivanje novega znanja doma in v tujini, spoznavanje prava v praksi ter povezovanje s študenti prava in mladimi pravniki na mednarodni ravni. Med drugim imajo člani možnost prijave na STEP prakse, kar jim omogoča pridobivanje delovnih izkušenj pri različnih delodajalcih na pravnem področju v tujini.

Skozi svoje delovanje se je ELSA po zaslugi študentov prava, ki so bili pripravljeni vložiti svoj trud, delo in čas, širila, razvijala in postala tudi sinonim za združenje, katerega namen je ozaveščanje o pravičnem svetu, v katerem se spoštuje človekove pravice in kulturno raznolikost ter povezovanje študentov prava iz evropskih držav.

ELSA je prisotna v 43 državah, na skoraj 300 pravnih fakultetah
ter ima skupno preko 42.000 članov.

ELSA Ljubljana je bila ustanovljena leta 1992 in ima približno 100 članov.

V okviru study visit obiskov je obiskala že skoraj 80 drugih članic ELSA.